Impacto - шаблон joomla Joomla

Сдружение БУЛЛАБ е национална, неправителствена, неполитическа организация на доброволно и равноправно сдружили се физически и юридически лица, които работят в областта на измерване, изпитване, анализи както и на органите за контрол в Република България.

Сдружение БУЛЛАБ е създадено през 1997 г. в град София в отговор на необходимостта от самостоятелно "лоби" на сектора да говори в един глас пред Правителството на Република България, ИА БСА, Европейската комисия и други официални органи по въпроси, засягащи цялата общност. 

От 1998 г. БУЛЛАБ е единствен пълноправен активен член на EUROLAB, като представлява интересите на общността чрез представителството си в EUROLAB - гласът на лабораториите в Европа.

 

  

Важно за акредитираните лаборатории! 

 

Буллаб преведе на български език документите на Евролаб за прехода към новата версия на стандарта 17025. Комплектът съдържа - наръчника, който предлагаме от юни 2018, 20 рецепти по отделните ключови въпроси и техните референтни материали. Цената е 200 лева, а за членовете на Буллаб 170 лева. Тези които са закупили наръчника ще получат само 20 рецепти за 70 лева. Заявката трябва да включва данните за фактура.

Интереса си можете да заявите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., след което ще получите фактура с банковите подробности на Буллаб и след заплащането й ще получите на посочения от вас адрес материалите. Тези материали са само за лично ползване от закупилите го и не може да се разпостраняват, копират и предоставят по какъвто и да било начин на други лица.

 

 

 

ЕВРОЛАБ информира - http://www.eurolab.org/newsarticle.aspx?NewsId=265 за

 

Международен майсторски клас по внедряване на ISO/IEC 17025:2017 „ От теория към практика“

 

Международният майсторски клас по внедряване на ISO / IEC 17025: 2017 “От теория към практика” ще се проведе на 1-3 април 2019 г. в конферентния център на Свободния университет в Брюксел (VUB) и ще бъде организиран съвместно от VUB, AiM и Хърватското дружество по метрология.

 

Участвайте и се връщайте в къщи с решения:


Този международен майсторски клас ще събере, от една страна, лабораторния персонал, който отговаря за внедряването, прилагането, подобряването и функционирането на системата за управление на лабораториите с опитни международни лектори. Те ще обсъдят и най-важното ще проучат как да прилагат променения международен стандарт ISO / IEC 17025. Подобни класове бяха организирани през април 2018 г. в Загреб и през декември 2018 г. в Брюксел, с участници от единадесет различни държави, които се присъединиха и споделиха своите проблеми и опит. Фокусът на това тридневно събитие ще бъде практическото прилагане на новия стандарт. Намерението е да има много диалогичен курс, с учене, основано на проблеми. Участниците ще си тръгнат със знания и умения, за да преминат от теория към практическо приложение и да открият кой е най-рентабилният начин за адаптиране на стандарта към тяхната организация. Те също така ще имат възможност да обсъдят с лекторите и техните ръководители специфичните въпроси, с които се сблъскват.

 

Кои ще бъдат лекторите на този майсторски клас?


Няколко международни обучители от различни европейски страни, всички богато опитни специалисти. За повече подробности относно техническата и социалната програма, както и за използваната методология за обучение, моля консултирайте се с www.ec4le.eu.
За повече информация, моля, вижте листовката тук.

  

 

 

 

последна актуализация 21.01.2019 г.